top of page

Toplu Taşıma Ölçütlerinin Mekansal-Zamansal Değerlendirmesinin Önemi

Güncelleme tarihi: 29 Oca
Avrupa Ulaştırma Konferansı 2020


Amaç ve Kapsam: Toplu taşıma (PT), sürdürülebilir ulaşımın gerekli ancak çok zorlu bir bileşenidir, çünkü PT operasyonları çok maliyetlidir (ve genellikle sübvanse edilmektedir) ve geleneksel olarak arazi kullanımı ve seyahat talebi tahminlerine göre planlanmaktadır. Akıllı Kart (SC) verileri, YHT hizmetlerinin performansına ilişkin içgörüleri ortaya çıkarmak için büyük bir potansiyele sahiptir; ancak YHT özelliklerini değerlendirmek ve tasvir etmek için etkili analiz ve görselleştirme araçlarına ve uygun metriklerin seçilmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma, seçilen bazı ölçütleri kullanarak toplu değerlerin aksine YHT talep özelliklerinin mekansal-zamansal değerlendirmesinin önemini tasvir etmeye odaklanmaktadır. Sayısal sonuçlar, Türkiye'nin Konya metropol kentinden alınan YT verileri kullanılarak elde edilmiştir. Çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamında toplam yolculuklar (R), aktarmalı yolculuklar (TR) ve indirimli yolculuklar (DR) gibi seçilmiş yolculuk ölçütleri için toplu ve saatlik olarak ayrıştırılmış verilerin değerlendirilmesini içermektedir.
Comments


bottom of page