top of page

Toplu Taşımada Büyük Veri Analizi için Ölçeklenebilir PlatformConcurrency and Computation: Practice and Experience


Özet: Herhangi bir olay veya eylem, analiz edilebilecek potansiyel bir veri kaynağı olarak görülmektedir. Bu tür verilerin analizi gerçekler hakkında fikir edinmede kullanılabilir. Toplu taşıma alanında da bu durum geçerli. Ulaşım ve trafik alanında çalışan araştırmacılar, kentsel ulaşımın tasarlanmasında ve özellikle güncel değişimlere uyum sağlanmasında bu tarz analizlerin çok değerli olacağını belirtmişlerdir. Bu çalışma kapsamında, Apache Beam programlama modeli kullanılarak Cermoni adlı ölçeklenebilir bir toplu taşıma analiz platformu geliştirilmiştir. Yüksek üretim hızı ile büyük veri olarak sınıflandırılan akıllı kart ve araç lokasyon verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak analiz edilebilmektedir. Platformun performansı, Türkiye'nin en büyük metropollerinden biri olan Konya'dan toplanan gerçek dünya verileri kullanılarak Google Cloud Dataflow hizmetinde test edilmiş ve sonuçlar detaylı olarak tartışılmıştır.Comentarios


bottom of page